Reality Praha

Reality Praha - Pražské reality

Záruky skrytých vad nemovitostí

Reality-Praha - hl. stránka > Daně realit > Skryté vady nemovitostí

Při prodeji domu či bytu se mohou po čase projevit novému majiteli nemovitosti skryté vady o kterých původní majitel nemovitosti nemusel vůbec vědět.
Odpovědnost za skryté vady, které se projeví do 5 let od nabytí nemovitosti nese prodávající podle občanského zákoníku ustanovení §2129 NOZ. Prodávate-li tedy nemovitost starší 25 let, je pravděpodobné, že bude obsahovat potenciální skrytou vadu a vy jako prodávající za ni ponesete odpovědnost.
Tento problém lze ošetřit v kupní smlouvě několika způsoby. Nejjednoduší je, že kupující se zřekne svého práva na vadné plnění. Další věcí ve smlouvě by měla být pasáž o tom, že byl kupující seznámen se stářím nabývané nemovitosti, a že se tudíž mohou vyskytnout skryté vady. Další věc, která by měla být uvedena v kupní smlouvě, jsou vady objektu o kterých určitě víme. Další možnou ochranou kupujícího je vypracování zprávy o technickém stavu nemovitosti (Inspekce nemovitosti), kterou může vypracovat pouze autorizovaná firma a která pak bude součástí kupní smlouvy.
Pro lepší osvětlení tohoto problému je dobré kontaktovat právní kancelář, která bude schopna dodat i zkušenosti z případných sporů při řešení těchto skrytých závad při prodeji nemovitostí.